30 Kasım 2011 Çarşamba

kosciuszko kitchen

As of September 2011 we moved to New York for an unknown period of time so here comes a new series of cooking and crafting adventures under the name kosciuszko kitchen. Same approach new experiments :) and modamutfak is always there :)... name, again, comes from where we are based, this time in bed stuy brooklyn, 41 kosciuszko st.

Eylül 2011 itibariyle belirsiz bir süre için New York'ta yaşıyoruz. Burada bulunduğumuz süre içinde yeni bir yemek ve zanaat maceraları serisine kosciuszko kitchen adıyla başladık. Aynı bakış yeni denemeler :) ve modamutfak daima yerinde :)... bu serinin adı, yine oturduğumuz yer olan Bed Stuy Brooklyn'de Kosciuszko Sokağından geliyor.